Haantie op een stokkie

Zaterdagochtend heb ik een poging gedaan om ze te vinden. Bij een aantal bakkers gekeken maar ik zag ze niet liggen. Uiteindelijk in het winkelcentrum bij de groot grutter gezocht om te zien of die ze misschien verkocht. Op de toegangspoortjes stond met grote letters ‘Zin in Pasen’. Dat begint in ieder geval hoopvol. Maar op de broodafdeling lagen ze niet: een Palmpasenbroodje in de vorm van een kip.

Palmpasen

In mijn jeugd kregen we zo’n ‘haantie op een stokkie’ op de zondag voor Pasen. Ze zaten bij de wekelijkse boodschappen die door de kruidenier aan huis werden bezorgd. De broodhaan werd boven op een bonenstok gespiesd en stond in de kamer. Er klinkt ook nog een liedje in mijn gedachten.

Haantie op een stokkie

gattie in zien rokkie

gattie in zien linker poot

mörgen is mien haantie dood.

Het was de bedoeling dat je met je versierde stok langs de deuren ging. Je kon zelf kiezen wanneer je het broodje en alles wat er nog meer aan de stok hing, ging nuttigen.

Symboliek

Niet-wetend dat het boordevol symboliek zat. Mijn moeder vertelde wel dat het met Palmpasen te maken had. De intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij Hij met luid ‘Hosanna!’ werd begroet. Grappig is trouwens dat de Hebreeuwse roep Hosha Na ‘red, verlos, alstublieft’ betekent, maar in de christelijke liturgie tot een uiting van lof of bewondering is geworden, mede naar aanleiding van die intocht waarbij Jezus met palmtakken werd binnengehaald. ‘Hosanna! Gezegend wordt wie in naam van de HEER komt!’

Aan onze stok zat geen palmtak, of ter vervanging een takje van een buxus, want waar moest mijn moeder dat vandaan halen? De stok had de vorm van een kruis, verwijzend naar het kruis waaraan Jezus gestorven is. De haan zelf sloeg op de haan die kraaide nadat Petrus driemaal had gezegd dat hij Jezus niet kende. De haan van brood: het brood dat Jezus voor ons heeft gebroken en waarmee Hij zichzelf gaf aan de mensen.

Allerlei lekkers

Er zat een touw aan de stok waaraan nog allerlei lekkers hing. In de slinger zaten rozijnen. Het zouden er dertig moeten zijn. Tijdens het laatste avondmaal (op Witte Donderdag) ging Judas weg om Jezus te verraden. Hij kreeg van de hogepriesters dertig zilverlingen als betaling. De rozijntjes aan de Palmpasenstok staan voor dat geld.

Een stukje ontbijtkoek. Jezus moest veel lijden aan het kruis en had veel pijn. De soldaten deden om Hem nog meer te pesten, een spons met azijn aan een stok en gaven dat aan Hem om te drinken. De ontbijtkoek symboliseert de spons. Ook hing er een mandarijntje aan de lijn, een sinaasappel was te zwaar. Deze leek op de zon, die opkomt en ondergaat: het licht van ons bestaan. Bij Hem kun je ook altijd weer opnieuw beginnen. Jezus heeft ook gezegd: ‘Ik ben het Licht van de wereld.’

De chocolade-eitjes staan voor de lente, het nieuwe leven. Jezus is weer verrezen uit de dood met Pasen. En ten slotte twaalf doppinda’s, de twaalf leerlingen van Jezus. Deze apostelen werden na de verrijzenis uitgezonden om de blijde boodschap van Jezus te verspreiden.

Maar helaas kon ik nu geen paashaantie vinden. Dus dan trakteer ik mezelf vandaag maar op al die ingrediënten afzonderlijk. En rest me om je een Goede Week te wensen.

Geef een reactie